Thursday, April 10, 2008

ကတၱိပါမင္းသား

ပတ္မႀကီး တထီထီ။

ပြဲေတာ္သူပြဲေတာ္သားတို႔
မင္းသားေမွ်ာ္ၿပီ။

ကတၱီပါနီ
ပိုးဖဲေတြဆီကခ်။

ကားလိပ္ေတာ္တင္ကာမေလေတာ့
႐ႊင္ကာေၾကာ့ေၾကာ့ သီခ်င္းသြားဆိုၿပီး
မင္းသားအို ပန္းစည္ကိုင္လို႔
ခ်ဳိမိုင္မိုင္ ‘က’။


No comments: