Sunday, April 6, 2008

ကြ်န္ေတာ္တို ့ဘာေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ရသလည္း

စိုင္းမြန္

ဤစာမူသည္ က်ေနာ္၏ Blog Mail သို႔ ျပည္တြင္းမွ ေပးပို႔လာေသာ စာမူျဖစ္ပါသည္။

ခင္မင္ရပါေသာ ဦးေလး၊အေဒၚ၊ညီအစ္ကို၊ညီအစ္မတို ့ခင္ဗ်ား။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္မရိွေတာ့ပါ။ ထိုအတူကြဲျပားေနေသာ အေျခအေနေတြ အမ်ဳးိမ်ဳိးေၾကာင့္ လည္း ရန္သူမွာ တေျဖးေျဖးခ်င္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕နယ္ေျမကို လိုက္လံသိမ္းပိုက္သလို တစ္ခု ျပီးတစ္ခု လိုက္လံသိမ္းပိုက္ ထိုးစစ္ ဆင္ေနသည္္ကို ေတြ႔ရ၊ ျမင္ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ျမင္ေသာ အျမင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာဆန္းစစ္ ေလ့လာျပီး ျပည္သူကို ျပတ္ျပတ္ သားသား လိုရင္း တိုရွင္း ပိြဳင့္ တစ္ခုတည္းကိုသာ အေျခခံ၍ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရြး ေကာက္ပြဲကို NO VOTE လုပ္ရတယ္၊ VOTE NO ကိုလုပ္ရတယ္ ဆိုတာကိုပါ။

ရွည္ေ၀းေသာ၊ အခင္းေတြကိုလည္း မခင္းခ်င္ေတာ့ပါခင္ဗ်ား၊ NO VOTE ဟု ေျပာၾကေသာ္ လည္း အေျခအေနမွာ စစ္တပ္က ၄င္းတို႔၏ လက္ကိုင္ဒုတ္မ်ားမွတဆင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ေတြေ၀ျခင္း၊ ငတ္မြတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚခံစားေန ရေသာ ျပည္သူတို႔အေပၚတြင္ မသမာေသာ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ တရားသည္ မတရားသည္ကိုလည္း မမုဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ လုပ္ေဆာင္လာပါက ျပည္သူမ်ားက မဲရံုသို႔ မဲသြားေပးသည့္အခါ VOTE NO ျဖင့္ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ရန္ဆိုေသာ မႈကိုခ်ထားၾကရသည္ကို ေတြ ့ရသည္။

(သို႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံရဲ႕လက္ရိွပကတိအျဖစ္အပ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာသိရင္ျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကိုယ္တိုင္မ်က္ ျမင္ေတြ႔ရေသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀မွာ နင္းျပားဘ၀ထက္ပို၍ပင္ ဆိုးေသာအ ေျခအေနကို ေရာက္ေနၾကေပသည္။ မေက်နပ္ေသာလည္းဘာမွ မလုပ္နိုင္ပါ၊ စကားနည္း ရန္ဆဲဆိုေသာမႈကို ကိုင္ကာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ကပ္ျပီးေတာ့ လုပ္မည္ဆိုေသာ နည္းကို သာလွ်င္ က်င့္သံုးေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္ကိုေတြ ့ရသည္)

ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ တစ္လမ္းဘဲရိွပါေတာ့သည္။ နိုင္ငံေရးသိပၸံစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ျပည္သူကို ခ်ျပေနရမဲ့ အခ်ိန္မ ဟုတ္သလို၊ အခင္းအက်င္း နိုင္ငံေရးသိပၸံ မဟာဂုဏ္ထူးတန္း ေအာင္မ်ား ရဲ႕အေျပာအဆိုမ်ားရဲ႕ အသံကိုေလ လႈိင္းေပၚမွ ေနစဥ္ရက္ဆက္ခ်ျပေနေသာလည္း ျပည္ပ ေသာ္၄င္း၊ ျပည္တြင္းေသာ္၄င္း တနိုင္ငံလံုးအတိုင္းတာနွင့္ ပညာတတ္အသိုင္း၀ိုင္းမ်ားရဲ႕ ၂% ျပည့္ေအာင္ပင္ နားေထာင္ေတြးေတာ စဥ္းစားေနၾကေသာ လူမ်ားလည္း မရိွၾကပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဆိုး၀ါးေသာေန႔တဓူ၀ မိမိအိမ္ေထာင္စု အသက္ဆက္ရွင္သန္ေရး၊ ဘိုးပိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းကို မင္းမဲ့ဥပေဒေအာက္တြင္ လံုႃခံုေအာင္ထိန္းေရး၊ ကိုယ္က်န္းမာ ေရးကို ကိုယ္ဂရုစိုင္ေရးနွင့္ ကိုယ္မိသား စုဆိုတာကိုသာ ဦးတည္ေနရေအာင္ စစ္အစိုးရမွ ေထာင့္ေပါင္း၊ ေနရာေပါင္းစံု၊ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း က်ဳံးသြင္းေဆာင္ရြက္လာ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔အမ်ားၾကီး ျပည္သူကိုခ်ျပေျပာဆိုေနစရာ၊ အခုခ်ိန္မွာ မလုပ္သင့္ေတာ့ သလို၊ အခုခ်ိန္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကို ျပန္ျပီးေတာ့၊ ခိုင္းနုိင္းတင္ျပ ေျပာဆိုရမည့္၊ တျခား နိုင္ငံတကာ အေျခအေန၊ စံခ်ိန္ စံထား ေတြနွင့္ ယွဥ္တြဲေျပာဆိုကာ အခ်ိန္ကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း ေသြး၀မ္းကြဲ ရမည့္အခ်ိန္လည္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနွင့္ ျပည္သူကို ခ်ျပေျပာဆိုရမည္မွာ တစ္ခုတည္းရိွျပီး၊ ထုိတစ္ခုတည္းနွင့္ ပင္ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြတ္သည္၊ ဆန္႔က်င္ သည္ ဆိုတာကို ေျပာဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းမွာ "န၀တ၊ နအဖ စိတ္ႀကိဳက္၊ ပုလင္းတူ ဗူးဆို့မ်ားမွ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ထြက္လာေသာ၊ အတည္ျပဳ ထားေသာ၊ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကအေျခခံရမဲ့ အေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္ န၀တ၊ နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္မတိီမွ ေရးဆြဲ ထုတ္လိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ အဓိက၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ မျဖစ္မေနခံစားပိုင္ခြင္၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ မွ်တခြင့္၊ လံုႃခံုေသာဥပေဒေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ စေသာ Citizen Individual Right ကိုမေတြ႔ပါ။

က်န္ေသာအခ်က္မ်ားကို ကြ်န္ေတာအေနနွင့္ ဥပေဒပညာရွင္လည္းမဟုတ္၊ နိုင္ငံေရးသိပၸံ ဆရာလည္းမဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္မေဆြးေႏြး မေျပာခ်င္ေသာ္လည္း၊ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္ေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း၏ အဓိကသက္ဆိုင္ေသာ individual right တစ္ခုမွ၊ ဘယ္အခန္းတြင္မွ ေရးသားေဖၚျပထားျခင္းမရိွပါ။ ထိုအခ်က္တစ္ခုတည္းနွင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေျခခံဥပေဒၾကီးကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေျပာကာ န၀တ၊ နအဖ က်င္းပေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆႏၵံယူပြဲကို ရိုက္ခ်ဳိးလို႔ရသည္။

ျပည္သူမ်ားမွ စစ္အဏာရွင္အစိုးရကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆို ကန္႔ကြက္လို႔ရသည္ကို ေျပာဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

2 comments:

ယုန္ကေလး said...

ဟုတ္တယ္အကိုေရ အခုခ်ိန္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ ဖို႔အခ်ိန္တန္ပါျပီး နအဖကလည္း တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ အခ်ိန္ကို ကိုက္စားေနတယ္ေနာ္ ျပည္သူေတြကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ သူတုိ႔အတြက္ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ နအဖက ေတာ္ေတာ္ကိုမွလည္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လုိလဲဆိုေတာ့ ဒီဆႏခံယူပြဲန႔ဲပတ္သက္ျပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုဆီ မထုတ္ေပးေသးဘူးး ထုတ္တဲ့စာအုပ္ကို ပါတီကိုပဲ ေပးေသးတယ္ အဓိကေတာ့ ဆႏခံယူပြဲဟာ ပါတီေပၚမွာ အဆံုးအျဖတ္မဟုတ္ဘူး ျပည္သူလူထုရဲ႔ အဆံုးအျဖတ္ပဲ ဒါကိုသိတဲ့ နအဖက တမင္သက္သက္ လူထုကို ညစ္တာပဲေနာ္

Anonymous said...

အမွန္ကန္ဆံုးလုပ္ရပ္ကို တြဲလက္ညီညီ ထုိးေဖာက္ဖို႔အတြက္ အေျခခံက်တဲ့ အားအင္တစ္ရပ္ေတာ့ အဓိကလိုအပ္တယ္ဗ်ာ ဘယ္လိုျဖတ္သန္းၾကမလဲ