Saturday, January 3, 2009

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပုံ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း - ေရးသည္

(ဤေဆာင္းပါးမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္ ပါ႐ွိေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္)

၁၉၃၈-ခု၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံးသို႔ သခင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့၏။ ဥပေဒ တန္း၌ စခန္းကုန္သင္ရန္ ကိစၥကို၎၊ ကြၽႏု္ပ္၏ ေ႐ွ႕အလားအလာမ်ားကို၎ တပါတည္း အၿပီး သတ္ စြန္႔လႊတ္ကာ ကြၽႏု္ပ္သည္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏွစ္ဝက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ရသည့္အခါမွ စ၍ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ထြက္ခဲ့၏။
ဥေရာပတိုက္တြင္ ျမဴနစ္အေရး ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ပင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး မလြဲျဖစ္ရမည့္ အေရးကို ကြၽႏု္ပ္၏ အသိဥာဏ္အတြင္း ထင္းကနဲ ေပၚေစေတာ့၏။ ထို႔ထက္ေစာစြာကပင္ ၁၉ ၃၉-၄ဝ ခုေလာက္၌ ကမၻာစစ္ ျဖစ္မည့္အေရးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္စု တြက္ဆၿပီးျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ ေလာက္တြင္ လက္နက္ျဖည့္တင္းေရးကိစၥမ်ားသည္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၌ လုံးဝၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္လည္း ကမၻာႏွင့္အမွ် စစ္မီးေလာင္ကြၽမ္းခ်ိန္တြင္ တို႔ဗမာမ်ား မည္သို႔ ေျခလွမ္းလွမ္းၾက မည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူစုမေတြးဘဲ မေျပာဘဲ မေနႏုိင္ၿပီ။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾက၏။
အျပည့္အစံု >>

No comments: