Friday, January 30, 2009

၂၀၀၉ - ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္

ဒီစာကို (၃၅)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြည္ျပီး ေရးပါတယ္။ ဒါကိုဘာလိုိ႔ ၾကိဳျပီး ေျပာရလဲဆိုေတာ့ စကားလံုးထဲမွာ နဲနဲ တင္းမာတာ ပါရင္ လူၾကီးေတြက ႏွာေခါင္းရွံဳ႔နွိင္လိုိ႕ဘဲ။ ငါ႔အသက္(၄၀)ေက်ာ္ျပီ ငါ့နဲ႔႕ ရြယ္တူတန္းတူမ်ားက သမိုင္းတခုထဲ အတူတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾက သူေတြ၊ ျပီးေတာ႔ ငါ႔ထက္လည္းပိုအလုပ္လုပ္ၾကမယ္၊ ငါ႔ထက္လည္း ပိုိျပီး ပညာတတ္ၾက ေပမယ္လိုိ႔ ယူဆျပီး သူတိုိ႔အတြက္ ေျပာဖို႔မရွိဘူး၊ ငါ႔ထက္ အသက္(၁၀)ႏွစ္(၉)ႏွစ္ အႏွစ္(၂၀) ငယ္သူမ်ားကေတာ႔ ငါ႔ထက္္ပိုျပီး ထက္ျမက္ၾကေပလိယ္႕မယ္။ ငါ႔ထက္လည္း ပို ပညာတတ္ၾက ေပလိမ့္မယ္ သို႕ေသာ္လည္း ျဖတ္သန္းခဲ႔တဲ႔ ဘဝကာလ ကေလးနဲနဲကြဲသမို႔ေမ႔ေလွ်ာ႔ျပီး မစဥ္း စားမိတာမ်ား ရွိေကာင္းရဲ့လို႔ ယူဆျပီး သူတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးေရးပါတယ္။ ငါ႔ထက္ၾကီး သူမ်ားကေတာ႔ ပညာ၊ သဘာ၊ အေတြ႔အၾကံဳ္ိ၊ ရင္းနွီးေပးဆပ္ရမွဳ ၾကီးျပီးသားေတြမို႔ အထူးတင္ ျပဖြယ္မရွိျပီလို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆပါတယ္။
(အထူးသျဖင့္ ၄၅ ႏွစ္အထက္ လူႀကီးေတြ ဖတ္စရာ မလိုပါ။)

ေတာ္လွန္ေရး
ေဟာင္းႏြမ္း ေဆြးေျမ႕အလုပ္မျဖစ္ေတာ႔တဲ႔ မေကာင္းေတာ့တဲ႔ ေခတ္ကာလနဲ႔အံမဝင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျပစ္ျခင္းဟာ ေတာ္္လွန္ေရးဘဲ။ အလြယ္ဥပမာတင္ရရင္ ကၽြဲႏြားနဲ႔ ထြန္ယက္ေနရာကေန လယ္သမားတိုင္း ထြန္စက္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကရင္ အဲဒါလယ္ယာ ေတာ္လွန္ေရး စက္မွဳေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္တယ္။ လယ္ယာ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင္႔ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရလဲ။ လူေတြ အထူးသျဖင့့္ လယ္သမား လူတန္းစားေတြ ပိုၿပီး သက္သာမယ္ အလုပ္ေတြ ျမန္ဆန္သြက္လက္လာမယ္။ စားနပ္ရိကၡာ ပိုျပီးထုပ္လုပ္လာႏိုင္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတခု ေအာင္ျမင္တိုင္း ေအာင္ျမင္တိုင္းမွာ တိုးတက္တဲ့ ရလဒ္ေတြကို ရမွ အဲ့ဒီ ေတာ္လွန္ေရးဟာ မွန္ကန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္တယ္။ စက္မွဳ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အခ်ိဳ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ကသိ က ေအာင့္ ျဖစ္တာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့၊ ဥပမာ စက္ယက္ကန္းေတြ ေပၚလာေတာ့ မိရိုးဖလာ လက္ယက္ကန္းလုပ္သားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ကုန္တာ လိုေပါ့၊ ဒါလဲ အခိုက္အတန့္ အႏွာက္အယွက္ လကၡဏာပါ၊ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္ တခုလံုးနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး တခုတိုင္း တခုတိုင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြကို ရေစပါတယ္။ တည္ဆဲကာလကို ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရ ႀကံရတဲ့ အလုပ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးဘဲျဖစ္တယ္။ ေလာ ကႀကီးမွာ ကုသလာဓမၼာ။ အကုသလာဓမၼာ၊ အဗ်ာကတာဓမၼာ၊ ရယ္လို႔ ေကာင္းတဲ့တရား၊ မေကာင္းတဲ့တရား၊ ေကာင္းမေကာင္းမဟုတ္တဲ့ တရားရယ္လို႔ အေၾကာင္းတရား သံုးပါးသာရွိတယ္လို႔ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္ဟာ မေကာင္းတာကို ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ရတဲ့ အလုပ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘုရား၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရမွာျဖစ္တယ္။

ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး
ေခတ္တခု စနစ္တခု ဆိုး၀ါးပ်က္သုန္းေနျပီိိလို့ လူထုက ယူဆတဲ့အခါ ေျပာင္းလဲျပီး အသစ္အစားထိုးဖို႔ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏဲြၾကတယ္။ သက္ ဦိိိိိိိိးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္က တဆင့္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ လူထု ပါလီမာန္ေခတ္ ဒီလိုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ ၾကတယ္။ ငါတို့ဗမာျပည္လဲ အဲဒီ အေျပာင္းအလဲ ေရစီးထဲ မွာ မလြန္ဆံႏိွဳင္ခဲ့ပါဘူး။ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ ကိုုေတာ့ ငါတို႔လူထုကိုယ္တိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ရတာ မဟုတ္ဘူး။ အဂၤလန္က လာသိမ္းပိုက္ထားရင္း အ လိုလို ပ်က္ပ်ယ္သြားတာ။ နယ္ခ်ဲ့စနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ရတယ္။ အသီးအပြင့္က လြတ္လပ္ေရးေပါ့ ဒီလိုလြတ္လပ္ေရးရဖို့ မင္းတို႔ငါတို႔ အဖိုးအေဖ ေတာ္ လွန္္ေရးသမားမ်ား ေတာ္လွန္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရတယ္။ အသက္မ်ားစြာစေတးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းတို႔ငါတို႔ေခတ္ ေရာက္တဲ့အထိ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အရသာကို ငါတို႔မခံစားရေသးဘူး။ ဘယ္မလဲ လြတ္လပ္ေရး။ လြတ္လပ္ခြင့္။ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္တဲ့ လူမႉအဆင့္အတန္း။ လြပ္လပ္ေရးကို အရ ယူခဲ့ၾကတဲ့ အာဇာနည္ အေထာင္အေသာင္းရဲ႕ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ျပီး ဗမာ့လြပ္လပ္ေရးကို အာဏာငမ္းငမ္းတက္ လူတစုက သိမ္းပိုက္ထားတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုရရွိဖို့ မင္းတို႔ငါတို႔ရဲ့ ဦးၾကီးဦးေလး၊ အေဖတို႔တသက္ တိုက္ပြဲဝင္ ၾကျပန္ေရာ။ အသက္ ၆၀-၇၀ တန္း လူႀကီးေတြဟာ ဒီ တာဝန္ကိုယူျပီိး ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတာ ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ျမင္ေသးေတာ့ အသက္ ၄၀-၅၀ အရြယ္ ငါတို႔ ပခံုးေပၚ ေတာ္လွန္ေရး တာဝန္ေတြက ေရာက္ လာျပန္ေရာ။ တကယ္လို႔သာ ငါတို႔ေခတ္မွာ မေကာင္းတဲ့ေခတ္၊ မလြတ္လပ္တဲ့ေခတ္၊ လူျခင္းတူမွ်ခြင့္မရွိတဲ့ စနစ္ဆိုးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေျပာင္းႏိုင္ ဘူးဆိုရင္ တို႔ေအာက္ အသက္ ၂၀-၃၀ ငယ္တဲ့လူငယ္ေတြရဲ့ ပခံုးေပၚကို ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ေတြ လြဲေျပာင္းေပးရ ျပန္အံုးမယ္။ အဲဒါကို စဥ္းစားမိတဲ့အခါ အျပစ္မဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ့ မ်က္ႏွာကိုျမင္ေယာင္ျပီး၊ အေတာ္ကို စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သလို ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္လဲ အေတာ္စိတ္ပ်က္ စရာ ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ ငါက ငါ့ထက္ အသက္ ၂၀-၃၀ ၾကီးတဲ့ လူေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မႀကံနိုင္ မလုပ္ႏိုင္လို႔ က်ဳပ္တို႔ေခတ္အထိ ေခတ္ ေဆြး ေခတ္ပ်က္မေကာင္းတဲ့ မလြတ္လပ္တဲ့ေခတ္ၾကီး အေမြ က်န္ေနရတယ္လို့ ေျပာသလို (ဒီလိုေျပာေတာ့ ေခတ္ ႏွစ္ေခတ္သံုးေခတ္ တိုင္ေအာင္ ဘဝ ေတြ အသက္ေတြ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဘိုးေတာ္၊ေနာင္ေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ေဆာ္ကားေမာ္ကား ေျပာရာေရာက္ေနေပမဲ့ ျဖစ္စဥ္တရားအ ရ ဒီလိုဘဲ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ေတာ္လွန္ေရး တာဝန္ေက်တယ္ ေခတ္ေကာင္းေရာက္ေအာင္ မႀကံႏိုင္ မစြမ္းႏိုင္ဘူး၊) ငါတို႔ေခတ္မွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မ ႀကံႏိုင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ ငါတို႔ေအာက္ အသက္ ၂၀-၃၀ ငယ္တဲ့ ကေလးေတြကလဲ ငါတို႔ကို မေျပာေပဘူးလား။ မင္းတို႔ေခတ္္ ၾကရင္လဲ ႏိုင္ေအာင္ မ ႀကံႏိုင္လို႔ကေတာ့ အငယ္ေတြကလဲ အဲဒီလိုမေျပာဘဲ ေနမတဲ့လား။ ဒီေတာ့သမိုင္းေပးတာဝန္အရ မေကာင္းတဲ့ေခတ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္ လွန္ေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တေထာင့္ တေနရာကေန အႏွစ္အသားရွိရွိ ငါတို႔ ပါဝင္သင့္တယ္။ မလႊဲမေသြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ ဝတၱရားတရပ္လဲျဖစ္တယ္။ မေကာင္းတဲ့ေခတ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္လို႔ အရိုးထဲ အေၾကာထဲကကို စိမ့္ေနေအာင္ ႏွလံုးသြင္းရမယ္။ ေခတ္ ေကာင္း၊ စနစ္ေကာင္းကို ေရာက္ေနရင္ေတာင္မွ မေကာင္းတဲ့စနစ္ဆိုး ဝင္မလာေရး အေျခမခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းတဲ့ေခတ္ကိုကာကြယ္ျပီး၊ ေကာင္း သထက္ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ မြန္းမံရမယ္ ဆိုတာကို ဂါထာရြတ္သလုိ ႏွလံုးသြင္းထားရမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးကို မစားေကာင္းတဲ့ အ သီးလို ေရွာင္ဖယ္ဖယ္လုပ္ေနသူမ်ား အေနနဲ႔ ပိုျပီးႏွလံုးသြင္း ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

ေတာ္လွန္ေရးသမား

ေခတ္ေဆြးေခတ္ေဟာင္း မေကာင္းတဲ့စနစ္ဆိုးကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူတိုင္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမား ေတြျဖစ္တယ္။ အမ်ိဴးမ်ိဴးအစားစား ကဲြျပားေနၾကတယ္၊ နယ္ပယ္အသီးသီးကေန ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ကိုယ္သန္ရာ သန္ရာ က႑ကေန ၾကိဴးစားေနၾကတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမား တိုင္းရဲ႕ ဆံုမွတ္ ဦးတည္ရာကေတာ့ လူသားဆန္ဆန္ လြပ္လပ္ခြင့္ရရွိေရးဘဲ။ ဘယ္လိုဘဲ က႑ေတြကြဲကြဲ ကိုင္စြဲတဲ့မူအားျဖင့္ (၂) မ်ိဳးဘဲ ႐ွိတယ္။ အဲဒီ (၂) မ်ိဳးက လက္နက္မကိုင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားဘဲ။ အဲဒီ (၂) မ်ိဳးထဲက ဘယ္ပံုစံမွာဘဲ လုပ္ လုပ္ ရန္သူ ထိပ္လန္႔ ေလးစားေအာင္ လုပ္နိဳင္ျခင္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈဘဲ။ ရန္သူကထိပ္လန္႔ျပီး လူထုရဲ႔ခ်စ္ခင္မႈကိုရမွ ေတာ္လွန္ေရးသမား ေကာင္းေတြ ျဖစ္မွာ အမွန္ဘဲ ။
ေတာ္လွန္ေရးသၼားထဲမွာ(၂)မ်ိဳးကြဲျပန္တယ္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနသူနဲ႔ နိဳင္ေအာင္လုပ္တဲ့လူ ဒီလို(၂) စားခြဲျပီး သိရမယ္၊ ဆရာတေယာက္က ေတာ့ သံုးမ်ိဳးသံုးစားလို႔ဆိုတယ္၊ ေနာက္ထပ္တမ်ိဳးက ေတာ္လွန္ေရး လုပ္စားသူလို႔ ဆိုတယ္၊ ငါကေတာ့ အဲဒီ တစားကို သိလဲ မသိဘူး၊ ေတာ္လွန္ေရးသ မား စာရင္းထဲလဲ မထည့္ဘူး၊ သိေအာင္လဲ မႀကိဳးစားဘူး၊ မင္းတို႔လဲ အဲဒီ တစားကို သိေအာင္လဲ မႀကိဳးစားနဲ႔ စာရင္းထဲလဲ မထည့္နဲ႔။ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား(၂) မ်ိဳးကိုျပန္ေကာက္ၾကမယ္ ။ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနသူဆိုတာက ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဂဃ နဏ သေဘာ မေပါက္ သူ ေသာ္၄င္း၊ ဝါဒ လက္ကိုင္ မရွိ သူေသာ္၄င္း၊ အမ်ားေနာက္ ေရစီးရာ ေမ်ာပါေန သူေသာ္၄င္း၊ ျဖစ္တယ္။ သူက မ်ားမ်ား မေတြးဘူး၊ ေရွ႕မ သြားဘူး။ တာဝန္ေၾက သေဘာေလာက္ဘဲ လုပ္ေနတဲ့ လူကို ဆိုလိုတယ္။ ဝတ္ေက်တန္းေက် ေတာ္လွန္ေရးသမားလို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တေန႔မွာ သူူ႔ ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ခံယူခ်က္ေတြ ျပင္းထန္ခဲ့လွ်င္ သူ႔ရဲ့အေတြး အႀကံေတြ ရွင္သန္ ထေျမာက္လာခဲ့ရင္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးကို စိတ္ထဲကေတာင္ နဲနဲမွ မေတြးထား မလုပ္ထားးတဲ့ သူထက္စာရင္ ေတာ္လွန္ေရး သၼားေကာင္းတေယာက္ျဖစ္လာမွာ အေသအခ်ာေပါ့။
ေနာက္အမ်ိဳးအစားက ေတာ္လွန္ေရးကို နိဳင္ေအာင္လုပ္တဲ့သူ။ သူကေတာ့ မင္းတို႔ထင္သာျမင္သာ ရွိပါတယ္။ မင္းတို႔ရဲ႔ အၾကည့္တခ်က္ ဝင့္ လိုက္ယံု မင္းတို႔ရဲ႕နား တခ်က္စြင့္လိုက္ယံု၊ မင္းတို႔ရဲ႕ စိတ္အေတြးတခ်က္ ဖြင့္လိုက္ယံုနဲ႔တင္ အဲဒီ ေတာ္လွန္ေရးသမား ေကာင္းေတြကို ထင္သာ ျမင္သာ ရွိလာမွာဘဲ။ အဲဒီ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ စြန္႔လႊတ္ ေပးဆပ္မႈေတြကို မလြဲမေသြ ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိ၊ ေနၾကရမွာဘဲ။ ေတာ္လွန္ေရးကို နိဳင္ေအာင္ လုပ္ တဲ့ သူရဲ႕ စိတ္အႀကံ စိတ္အေတြးေတြ အားလံုးနီးပါးဟာ ေတာ္လွန္ေရး အက်ိဳးစီးပြားကိုဘဲ ေရွ႕႐ႈတယ္။ တိုက္ကြတ္ဗ်ဴဟာ အသစ္ေတြ ခင္းက်င္းတယ္၊ တိုက္ပြဲရဲ႕ေရွ႔က ဦးေဆာင္သြားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး တပ္မႉးေကာင္းမ်ား အျဖစ္နဲ႔ ေတြ႔ႏိုင္သလို၊ တိုက္ပြဲဝင္ရာမွာ ဦးလည္မသုန္ ေနာက္မရြံ႔စတမ္း တာဝန္ ထမ္းေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး တပ္သားေကာင္းေတြအျဖစ္လည္း ေတြ႔ေနၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲေတြဆီက ဘယ္လိုရလဒ္မ်ိဳးကိုျဖစ္ျဖစ္ မတုန္လွုပ္ စတမ္း ခံယူဖို႕အသင့္ရွိေနတယ္။ မင္းတို႔ ငါတို႔အတြက္ နမူနာေကာင္းေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ ေခတ္စနစ္ ေကာင္းမြန္ဖို႔အ တြက္ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝကို စေတးခံၿပီး ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ဆိုတာကို နားလည္ထားရမယ္။

ေတာ္လွႏ္ေရးသမားရဲ႕စိတ္အေျခခံ ။

ဗုဒၶက သူရဲ႕ပရိတ္သတ္ကို အေမးတခုထုတ္ခဲ့ဘူးတယ္၊ သီလကိုဘာ့ေၾကာင္႔ ေစာင့္ထိန္းၾကလည္းလို႔ အေမးရွိပါတယ္၊ အမ်ားက ကုသိုလ္ရဖို႔(ေကာင္းမႈအက်ိဳးရဖို႔)လို႔ ေျဖပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဗုဒၶက ဟုတ္တယ္ မွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ သီလ ေစာင့္ထိမ္းပံုက ဒီလိုရွိတယ္လို႔ ဆိုျပီး သီလ ေစာင့္ထိန္းနည္းကို သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္ မေကာင္းမႈကို လုပ္ရမွာ ရွက္ျခင္း၊ ကိုယ္ျခင္းစာစိတ္ထားျခင္းတို႔ကို အေျခခံျပီး သူေတာ္ေကာင္း ပညာရွိေတြက မေကာင္းမႈကို မၾကဴးလြန္ဘဲ ထိန္းသိမ္းအပ္တဲ့ သီလကို ေစာင့္ထိန္းတယ္လို႔ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။ ေတာ္ လွန္ေရးသမားရဲ႔ စိတ္အေျခခံဟာလည္း ဒီအခ်က္ဘဲျဖစ္တယ္။ မေကာင္းမႈကို မႏွစ္သက္ျခင္းန႔ဲ၊ မေကာင္းမႈဒါဏ္ခံေနရေသာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ကိုယ္ ျခင္းစာစိတ္ထားျခင္း စိတ္အေျခခံ ေပၚမွာမူတည္ျပီး မိမိကိုယ္ မိမိေတာ္လွန္ေရးသမား အျဖစ္ခံယူကာ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။

.ေတာ္လွႏ္ေရးသမားအျဖစ္ခံယူျခင္း ။

မင္းတို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကာလနဲ႔ မင္းတို႔ရဲ အမိေျမဟာ မေတာ္မတည့္ျဖစ္ေနရင္ တည္မတ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ရာ မင္းတိူ႔ရဲလက္ရွိတာဝန္ျဖစ္ေနတယ္၊ တည္ဆဲကာလကမတရားမႈ ၾကီးစိုးေနတယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ထူေထာင္ဖို႔ မင္းတို႔ငါတို႔မွာ တာဝန္အျပည့္ရွိေနတယ္။ မတရားသျဖင့္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ေနသူမ်ားနဲ႔ မတရားမႈကုိ တြန္းလွန္ဖို႔ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနသူမ်ားၾကားမွာ မင္းတို႔အေနနဲ႔ ဘက္တဖက္္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမွာ အမွန္ဘဲျဖစ္တယ္။ ဘက္မလိုက္ဘဲ ၾကားေနျခင္းဟာ မေကာင္းမႈဘက္ကို လိုက္လိုက္တာနဲ႔ အတူတူဘဲဆိုတာ နည္းနည္းကေလး ေတြးၾကည္လိုက္တာနဲ႔တင္ သိနိဳင္တယ္။ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ ငါ့ ညီမ်ားညီမမ်ားအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းဆံုးသြယ္ေပၚလာတယ္။ မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျပီး တိုင္းျပည္တခုလံုးကို အာဏာနဲ႔ စိုးမိုးဗိုလ္က်သူမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္းမလား ၊ မတရားမႈကိုတြန္း လွန္ျပီး ေခတ္ကာလေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမား လုပ္မလား။ ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္ဘူးဆိုျပီး ဖိႏွီပ္မွုမ်ားကိုခံျပီး ဖိႏွိပ္သူမ်ားကို အသံတိတ္ ေထာက္ခံေနမလား ဆိုတဲ့ လမ္းသံုးသြယ္ဘဲ။ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး အလုပ္ဆိုတာ မေကာင္းတာကို ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ရတဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ အထက္မွာ အထပ္ထပ္ေျပာခဲ့ျပီး ျဖစ္တာမို႔ ငါ့ညီမ်ား ညီမမ်ားကို ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဇာတ္ကားထဲက ဂႏၶဝင္စကားတခြန္းေတာ့ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္ ။
ဒီမွာမျမဝင္း ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းမဲ့အတူတူ ၊ ေဟာဒီ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ တဖက္ထဲကိုသာ ရဲရဲႀကီး နင္းခ်လိုက္စမ္းပါ။ ကဲ …ဒီလိုဘဲ ငါ့ညီမ်ား ညီမမ်ား အေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးဘက္ တဖက္ထဲကိုသာ ရဲရဲ ပါဝင္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီစာရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ ။

ျပန္စဥ္းစားပါ၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္က မေကာင္းတဲ့ေခတ္ အေျခအေနကို ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ေသာ အလုပ္သည္ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ႏွစ္ခ်ိဳက္ေသားအလုပ္ျဖစ္သည္လို႔ ေတြးရမွာျဖစ္တယ္ လူဘဝ ကို ကံသံုးပါး ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးနဲ႔ ေမာင္းႏွင္တယ္လို႔ သဗၺညု ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ခံယူရာမွာ လည္း ကိုယ္ႏုတ္ႏွလံုးသံုးပါးနဲ႔ ညီညြတ္ေနရမွာျဖစ္တယ္ စိတ္ႏွလံုးထဲကေတာ့ မတ ရားမႈကို ႏွစ္ခ်ိဳက္မႈမရွိဘူး တရားတာကိုသာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ မေနာကံ(စိတ္) အားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားဘဝေရာက္ပါျပီ။ ကာယကံ ေျမာက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ဝစီကံေျမာက္ ထုပ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔သာ လိုေနေသးတာမဟုတ္လား ဒီစာရဲ႕ေခါင္းစဥ္က အသံထြက္ရြတ္ဖတ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္လိပ္ျပာကို ကိုယ္ျပန္ေမးပါ။ ငါတကယ္ဘဲ မတရားမႈကိုမႏွစ္ခ်ိဳက္တာလား၊ မတရားမႈကို တကယ္ေတာ္လွန္ျခင္တာလား၊ အေျဖတခုရျပီဆိုရင္ေတာ့ ခတ္တိုးတိုးေလး ျဖစ္ျဖစ္ (ကိုယ္လိပ္ျပာၾကားယံုေလးျဖစ္ျဖစ္)စာရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကို အသံထြက္ ရြတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

ငါ……..ေတာ္လွန္ေရးသမား

ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးဘက္မလိုက္သူသည္ မေကာင္းေသာ
စနစ္ဆိုးကို ဖက္တြယ္ ေနလိုသူသာလွ်င္ျဖစ္သည္။
ငါတို႔ ဘက္လိုက္ၾကရမည္။

အလင္းတန္း ( ၉ ) (၂၀၀၉ - ဇႏၷဝါရီလ)

4 comments:

Welcome said...

ဖတ္သြားပါတယ္၊

mirror said...

ညီမေရာပဲ...။ဖတ္သြားပါတယ္။

မသိ၊နားမလည္တာမ်ား မွတ္သြားပါတယ္။
အသက္ ၂၀ ငယ္တဲ့သူေတြအတြက္ဆုိေတာ့ ကုိယ့္အတြက္လုိ႔လုိ႔ ယူမွတ္ျပီး ဖတ္သြားပါတယ္။

Co2zenith said...

မွန္ကန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာေတြက မတရားမႈ ့ ေတြအားလံုး ရဲ့ နိဂုန္းမွာ တေန ့ေတာ့ ...

ေအာင္သာငယ္ said...

၄၅ ႏွစ္ ရွိေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ ဖတ္သြားပါတယ္။
ေျပာရမယ့္ စကားတခြန္းကို ေျပာဆိုျခင္းကလည္း တာ၀န္ေက်ရာေရာက္ပါတယ္။