Sunday, June 15, 2008

ဘုရားကားေအာက္၊ ေမ်ာက္ကားအထက္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ

ဗၾသ
နာဂစ္ ဆိုက္ကလံုးႀကီး လြန္သြားတဲ့ေနာက္မွာ တိုင္းျပည္မွာ သိန္းခ်ီအေလာင္းေတြ၊ သန္းခ်ီ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေရတြက္လို႔ မရတဲ့ ေရာဂါေတြ အပ်က္ပံုေတြ က်န္ရစ္တယ္၊ ဒါ့အျပင္ အဲဒီ အနိဌာ႐ံုထက္ ပိုရင္သာပိုမယ့္ အနိဌာ႐ံုႀကီးတခုလည္း ဗမာျပည္တ၀ွမ္းလံုးမွာ က်န္ရစ္တာ ေတြ႔ရတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုတာႀကီးပဲ ျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္သားေတြဟာ မုန္ တိုင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ကိုယ့္ဖာသာပဲ ေျဖ႐ွင္းၾကရသလို နအဖ ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကိုလည္း ကိုယ့္ဖာသာပဲ ဖယ္႐ွားၾကရေတာ့မယ္။

အခုကစၿပီး ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးမွာ နအဖရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုကို တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ဒီမိုကေရစီရ႐ွိေရး တိုက္ပြဲနဲ႔ ခြဲမရတဲ့ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းတရပ္ ျဖစ္လာၿပီ။ နအဖရဲ႕“စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီ”ဆိုတာနဲ႔ ျပည္သူလူထု လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီတို႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲဟာ အဓိက ပဋိပကၡျဖစ္လာေတာ့မယ္။ နအဖဟာ ဘယ္ကိစၥ၊ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ သူမ်ားေတြ လုပ္တာမွန္သမၽွကို “စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမို ကေရစီ”နဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ သူတို႔ လုပ္တာ မွန္သမွ်ဟာ “စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီ”နဲ႔ ျပည့္၀တယ္ဆိုတဲ့ အေျပာမ်ိဳးေတြကို နားခါး ေအာင္ၾကားၾကရေတာ့မယ္။

စဥ္းစားလိုက္ရင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပါးစပ္ကေန ဒီမိုကေရစီ စကားေျပာေနတာ ရီစရာ အလြန္ေကာင္းတယ္။ စစ္ တပ္ တတပ္ဆိုတာ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါမွသာ အေရးရယ္၊ အ ေၾကာင္းရယ္ ဆိုရင္ ေ႐ွ႕တန္းကို ထြက္ႏိုင္၊ စစ္တိုက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ သာမာန္ လူထုအေပၚမွာေတာ့ တေသြး-တသံ-တမိန္႔ လုပ္လို႔ မရဘူး။ အစိုးရက လူထုရဲ႕ အမိန္႔ကို နာခံတယ္ ဆိုတာ သာ ႐ွိတယ္။ လူထုကိုက်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀ ေပးရမယ္။ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀႐ွိမွသာ တကယ္တမ္း လူထုပါ၀င္တဲ့ လုပ္ ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မယ္။ ဥပမာ- အခုႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးျပႆနာမ်ိဳး။ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀႐ွိမွသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သာယာတည္ၿငိမ္မွာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ ေရနဲ႔မီးလိုပဲ အတူတည္႐ွိလို႔ ရတာမဟုတ္ဘူး။

အခု နအဖ ေျပာေနတဲ့ “စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ဒီမိုကေရစီ” ဆိုတာဟာ သူတို႔ အုပ္စိုးသူေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီ၊ က်န္လူ အား လံုးအတြက္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ အာဏာယူထားတဲ့ သူတို႔အေပၚ လူထုက ဘာမွ မခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ပဲ သူတို႔ အုပ္စိုးသူမ်ားကသာ လူထုနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ထင္သလို ခ်ယ္လွယ္လို႔ရေအာင္ ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အထဲ က “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား”ဆိုတဲ့ အခန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို သူတို႔ထင္သလို တည္႐ွိခြင့္ေပး၊ သူတို႔ ထင္သလို ဖ်က္သိမ္းလို႔ ရေအာင္ ေရးထားတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုတဲ့ အခန္းအဖြင့္မွာ ေရးထားတာက လက္႐ွိျပည္တြင္း မီဒီယာေပါင္းစံု အဖြင့္မွာပါတဲ့ “ဒို႔တာ၀န္ အေရး သံုးပါး”ထဲက စာသားေတြနဲ႔ “ႏိုင္ငံေရးပါတီ တရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သစၥာေတာ္ကို ေစာင့္သိ ႐ိုေသရမည္”လို႔ပါ႐ွိတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ စစ္တပ္ထဲက စစ္သားေတြ မနက္တိုင္းသစၥာဆိုသလို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို သစၥာဆိုခိုင္း ေနတာပဲ။ တကယ္က်ေတာ့ အဲဒီ စစ္ သားေတြဟာ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတို႔ထိပ္သီးေတြကို သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသေနရတာသာ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ သူတို႔လို လုပ္လို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္မလဲ။

ႏိုင္ငံတခုမွာ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ႐ွိရမွာအမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ ဘယ္သူေတြ၊ ဘာအက်ိဳးစီးပြားေတြ ခံစားရဖို႔ အတြက္ ဦးတည္ေရးဆြဲထားတယ္ဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ စစ္တပ္ထိပ္သီးေတြနဲ႔ ဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းက လူေတြ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ခ်မ္းသာ ေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အခုကိုပဲ ဗမာျပည္မွာ အဖိုးစစ္ဗိုလ္၊ အေဖစစ္ဗိုလ္၊ သားစစ္ဗိုလ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြေပၚ ေနၿပီ။ စစ္သား မ်ိဳးဆက္က်ျပန္ေတာ့လည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ေမြးထုတ္ေပးရတာခ်ည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ေ႐ွ႕မွာဆိုရင္ အဖိုးက စစ္ဗိုလ္+၀န္ႀကီး၊ အေဖက စစ္ဗိုလ္+၀န္ႀကီး၊ သားက စစ္ဗိုလ္+၀န္ႀကီးဆိုတာေတြ ေတြ႔လာရေတာ့မယ္။

ဗမာျပည္ဟာ ဗိုလ္ေန၀င္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဆို႐ွယ္လစ္ဆိုင္းဘုတ္တပ္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒေၾကာင့္မို႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာမွ ကမၻာ့ အ ဆင္းရဲဆံုး စာရင္း၀င္ ႏိုင္ငံျဖစ္သြားရတယ္။ တိုင္းျပည္မြဲျပာက်သြားခဲ့တယ္။ နအဖ ရဲ႕“စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီ” ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ အတိုင္း လုပ္ကိုင္ၾကရင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံ၊ က်ဆံုးတဲ့ ႏိုင္ငံ (failed state) ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္မွာမွ မ႐ွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို တရား၀င္အပ္ႏွင္းျခင္းခံထားရတဲ့ “သမၼတ”ဆိုသူဟာ တျပည္လံုး၊ တမ်ိဳး သားလံုးရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးခြင့္ရေတာ့မယ္။ ဘုရားကားေအာက္ ေမ်ာက္ကားအထက္ျဖစ္မွာ ေသခ်ာေနၿပီ။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားတာမဟုတ္ပဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က(“သမၼတ”နဲ႔အတူ) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို ခန္႔ထားမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ စပိန္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ျဖစ္တယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

ဘာပဲေျပာေျပာ ဒါဟာ နအဖ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရး၊ သူတို႔အာဏာကို ႏိုင္ငံတကာ အ၀န္းအ၀ိုင္းက လက္ခံေရးအတြက္ တဆင့္တုိးျမွင့္လုပ္လိုက္တာပဲ။ အာဏာသာအခရာ၊ အာဏာကလြဲရင္ က်န္တာအားလံုးဟာ တံလွ်ပ္ပဲ ဆိုတာကို ဒီ ဘက္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ အာဏာကို သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုး ယူထားဖူးသူေတြအေနနဲ႔ နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ေကာင္းေကာင္းနား လည္ သေဘာေပါက္တယ္။ အဲဒါကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ၿမဲၿမံေစဖို႔ အေသအလဲလုပ္မွာပဲ။

ဒါျဖင့္ ကိုယ္ကေရာ။ သူတို႔လို သေဘာေပါက္ရဲ႕လား၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူေတြရဲ႕လက္ထဲကို အာဏာမေရာက္သေ႐ႊ႕ ဒီမိုက ေရစီ မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ စဥ္းစားမိဖို႔ လိုတယ္။ အေျခအေနက ဒီကိစၥမွာ လိပ္ျပာလို လူလာ၀ဲကာ ပ်ံသန္းေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ သိန္းငွက္လို ထိုးသုတ္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ၿပီ၊ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ဆိုရင္ “စည္းကမ္း႐ွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ”ေဘာင္ထဲမွာ လုပ္မရတာကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ေ႐ွ႕လာမယ့္ တိုက္ပြဲေတြဟာ တို႔ကဆိတ္တို႔ကနန္း လုပ္ရမယ့္ တိုက္ပြဲေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ဘက္စံုျပင္ဆင္ၾကစို႔။

No comments: